Onze organisatie

Jij staat met GroenLeven aan het roer van het schip dat de energietransitie in vaart. Met ruim 150 co-Pioniers werken we iedere dag gepassioneerd aan onze missie om de wereld te voorzien van schone energie. Maar die energietransitie waarmaken, dat doen we niet alleen. Met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. Zo krijgen deze locaties een dubbelfunctie: een plaats waar zonne-energie toegepast wordt zonder de functie van de locatie ervan te hoeven opgeven. 

groenleven